Kind en Oor / Baccha ra Kaan Nepalma
Oorzorg in Nepal 

ENT- Camps 2017

ENT screening 5 augustus 2017

Op 5 augustus vond er een screening plaats van 85 patienten in het Community Help Center in Sauraha. Onder leiding van dr. Dilip Karmacharya (National City Hospital) onderzochten de Health Assistants de patienten en werden TV-perforaties, middenoor ontstekingen en patienten met gehoorverlies gevonden. Patienten kregen antibiotica, oordruppels en de oren werden gereinigd. De patienten met oorproblemen zullen worden terug gezien voor controle na de behandeling.  In 2017 bezochten 2 Nederlandse Teams Nepal, namelijk in januari en maart. 

KNO-kit (o.a.otoscoop en lampje)

KNO-kit (o.a.otoscoop en lampje)

In januari 2017 is een begin gemaakt worden met het opzetten van de KNO poli in Chitwan en zijn de eerste apparatuur (microscoop, zuigapparatuur) naar Nepal gebracht. Ook zijn er ENT camps georganiseerd waar patientjes op oorproblemen zijn onderzocht en behandeld. Voor de health assistants zijn KNO-kits meegenomen waar instrumenten inzitten om onderzoek te kunnen doen. Bovendien zijn ze getraind in het gebruik hiervan. Maaike Blessing, co-assistente uit Utrecht heeft een deel van het onderwijs verzorgd. In maart 2017 kwam de rest van de apparatuur en zijn de poli's in Chitwan en Ghorka afgemaakt.  Audioloog (Hr. Carlo Habets) heeft lokale medewerkers getraind in het doen van gehoortesten en het aanmeten van hoortoestellen. Klinisch technicus van het Elisabeth Tweestedenziekenhuis te Tilburg, hr. Albert Schellekens verzorgde de installatie. In totaal werden 140 kinderen gescreend en indien nodig behandeld.


In 2016 werd er voor het eerst, als proef, een medisch team uitgezonden naar Nepal. Op 15 en 16 april werd in het Community Health Centre  (CHC) in Chitwan voor het eerst een "ENT Camp" georganiseerd. ENT staat voor Ear, Nose and Throat (KNO). Behalve een Nederlandse KNO-arts deden ook lokale gezondheidsmedewerkers mee aan het ENT-Camp, zoals de Health Assistants van het CHC en een lokale KNO-arts uit Bharatpur. Door de goede voorbereiding van de lokale partner CHCN konden in 2 dagen 75 kinderen gezien worden met oorproblemen. Ook waren er kinderen met algemene KNO-problemen. Meegenomen medicijnen, zoals oordruppels en antibiotica werden aan de kinderen meegegeven. 


In de dagen voor het ENT Camp werd onderwijs gegeven aan de Health Assistants en KNO-artsen over de werking en het onderzoek van het oor. Tevens werden mogelijkheden onderzocht voor samenwerking met de streekziekenhuizen.


Tot slot werden scholen bezocht om te zien hoe de scholen in Nepal georganiseerd zijn.