Kind en Oor / Baccha ra Kaan Nepalma
Oorzorg in Nepal 

Hoe kunt ú bijdragen?

De zorg voor de kinderen met oorproblemen kan niet zonder uw bijdrage. De stichting is een non-profit organisatie en kan alleen met uw steun bestaan. Alle giften, groot en klein, zijn welkom! Door reis- en verblijfkosten te minimaliseren kan zoveel mogelijk van uw bijdrage besteed worden aan de hulp aan kinderen met een oor- of gehoorprobleem. Geïnvesteerd wordt in het opzetten van een lokale KNO-polikliniek, mobiele gehoorscreening in de regio, operatieve en medicamenteuze behandelingen en in het opleiden van lokale gezondheidswerkers. 


Heeft u misschien nog een hoortoestel dat u niet gebruikt? 

Stuur het op naar ons! Wij zullen het toestel reviseren en gebruiken voor Nepal.

 

U kunt ook financieel bijdragen!

 

De genoemde bedragen kunnen een indicatie zijn voor uw gift, maar elke bijdrage is welkom!

U kunt  uw bijdrage storten op ons rekeningnummer of u kunt gebruik maken van de QR codes door ze te scannen met uw bankapp.

Rekeningnummer: NL88 INGB 0007403222

tnv Stichting Kind en Oor, Berkel-Enschot