Kind en Oor / Baccha ra Kaan Nepalma
Oorzorg in Nepal 

Audiologische zorg


Slechthorendheid is in Nepal een groot probleem. Er zijn weinig plaatsen waar goed gehooronderzoek gedaan kan worden, er is geen landelijk screeningsprogramma voor gehoorproblemen bij kinderen en hoortoestellen zijn onbetaalbaar. Stichting Kind en Oor zamelt hoortoestellen in, die in Nederland in een la beland zijn, maar nog prima werken. Na een revisie beurt kunnen de toestellen weer voor jaren gebruikt worden.

In Nepal worden de gezondheidswerkers opgeleid om een goede hoorscreening en gehoortesten af te nemen. De screening gebeurt vervolgens op de basisscholen, maar ook in het Community Help Centre in Chitwan. Ook worden de gezondheidswerkers door ervaren audiciens opgeleid om hoortoestellen aan te meten en te controleren. Via een online systeem kan de audicien in Nederland de aanpassingen controleren. Audiciens uit Nederland gaan naar Nepal voor trainingen zodat de medewerkers goed geschoold zijn en blijven voor hun taken. Hoortoesteldragers worden ondersteund door het leveren van batterijen, oorstukjes en andere accessoires. 

IntoEars Hoorkliniek

IntoEars is onze partner voor het leveren, onderhouden en aanmeten van hoortoestellen voor Nepal. Ook gaan ervaren audiciens van IntoEars Hoorkliniek naar Nepal om trainingen te geven. Deze activiteiten gebeuren belangeloos en zijn van grote waarde voor het project.