Kind en Oor / Baccha ra Kaan Nepalma
Oorzorg in Nepal 

Missie


De Stichting Kind en Oor is een non-profit organisatie en is opgericht in 2016 met als doel het verlenen van oorzorg aan kinderen in Nepal. Bij een bezoek aan Chitwan in maart 2016 werd duidelijk dat er veel kinderen zijn met oorproblemen en dat oorzorg voor de arme bevolking ontoegankelijk is. 

De KNO-artsen Arvid Kropveld en Tom Godthelp onderkenden het probleem van de gebrekkige oorzorg voor kinderen in Nepal en zagen mogelijkheden om, in de samenwerking met de Stichting Medora en de lokale partner Community Help Centre Nepal  (CHCN), een systeem van oorscreening op te zetten waarbij de oren van schoolkinderen in de regio Chitwan onderzocht worden en indien nodig ook behandeld worden. 

De Stichting Kind en Oor werkt nauw samen met de Stichting Medora, die tandheelkundige screening voor schoolkinderen in 12 basisscholen heeft opgezet in de regio rondom Chitwan, Nepal. Ook heeft deze stichting  een gezondheidscentrum opgericht, het Community Help Centre (CHC), waar de Stichting Kind en Oor een moderne KNO onderzoeksruimte inricht en een team aan medewerkers paraat staat. Door deze medewerkers op te leiden voor onderzoek en kleine behandelingen van de oren kan al snel een groot gebied gescreend worden op het bestaan van oorproblemen. 

Door de inzameling van fondsen wordt het mogelijk om medicijnen te geven aan  de kinderen met oorontstekingen, maar ook om teams uit te zenden om KNO-onderzoek te doen en lokale gezondheidswerkers op te leiden en te trainen. 

Door samenwerking met Nederlandse audiciens worden hoortoestellen ingezameld, gerepareerd en in Nepal aangemeten. Lokale medewerkers worden opgeleid om zelf de hoortoestellen aan te passen en gehoortesten te doen. 

Voor meer details kunt u terecht bij ons beleidsplan, dat gedownload kan worden via onderstaande link.

Beleidsplan 2017-2022
Beleidsplan-def.pdf (1.78MB)
Beleidsplan 2017-2022
Beleidsplan-def.pdf (1.78MB)


 

Financiering

De Stichting Kind en Oor is volledig afhankelijk van giften en donaties, zowel particulier als vanuit fondsen. De stichting ontvangt geen overheidssubsidie. Het is een non-profit instelling en het bestuur krijgt geen financiele vergoeding. Jaarlijks wordt de balans door de boekhouder opgemaakt in het bestuur besproken en gepubliceerd op de website. 

Financieel overzicht 2016-2017

 Het bestuur krijgt geen salaris voor hun werkzaamheden. 

Balans 2016-2017
jaarrek 2016-2017 Kind en Oor.pdf (196.5KB)
Balans 2016-2017
jaarrek 2016-2017 Kind en Oor.pdf (196.5KB) Het werkgebied van de Stichting Kind en Oor, de regio rondom Chitwan, Nepal.